TopWay Google My Business

TopWay Google My Business

Google My Business Updates

Δείξτε στους χρήστες ότι η επιχείρησή σας είναι ανοιχτή.

Με το Google My Business δείξτε στην Αναζήτηση Google και στους Χάρτες το ωράριο λειτουργίας, τον αριθμό τηλεφώνου και τις οδηγίες μετάβασης στην επιχείρησή σας.

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της επιχείρησής σας είναι ακριβή.

Όταν σας αναζητούν οι χρήστες, εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας; Αναφέρεται η σωστή διεύθυνση και ο σωστός ιστότοπος; Ρυθμίστε τον τρόπο που εμφανίζεστε στην Αναζήτηση Google και στους Χάρτες Google, εντελώς δωρεάν.   https://www.google.gr/business/

Στη TopWay σας βοηθάμε και σε αυτο!